Oto zapis czterdziestodniowej wędrówki duchowej drogami, które prowadzą w głąb serca, tam gdzie są ukryte skarby niewidoczne dla świata, a przecież oczywiste dla tych, którzy postanowią ich szukać.

Czterdziestodniowa droga otwartego serca